Author Archives: admin

Khảo sát thị trường sinh trắc học vân tay đến năm 2030

Phân tích thị trường sinh trac van tay đến năm 2030

Thị trường công nghệ sinh trắc học vân tay giai đoạn 2021-2030 được dự báo là có sự khởi sắc mạnh mẽ bất chấp đại dịch Covid-19. Theo đó, tổng nguồn tăng trưởng đến từ quy mô lẫn giá trị toàn ngành theo các phân khúc và thị trường toàn quốc. Quy mô thị trường […]