Kiểm soát truy cập là gì?

Ở cấp độ rất cơ bản, kiểm soát truy cập là một phương tiện kiểm soát ai vào một vị trí và khi nào.

Người vào có thể là nhân viên, nhà thầu hoặc khách và họ có thể đi bộ, lái xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông khác.

Vị trí mà họ đang vào có thể là, ví dụ, một địa điểm, một tòa nhà, một căn phòng hoặc một cái tủ.

Chúng tôi có xu hướng gọi nó là kiểm soát truy cập vật lý để phân biệt nó với kiểm soát truy cập ngăn mọi người vào không gian ảo – ví dụ khi đăng nhập vào mạng máy tính.

Và, mặc dù một trong những công dụng chính của nó là tăng cường bảo mật, hệ thống kiểm soát truy cập vật lý cũng có thể mang lại nhiều lợi ích khác.

Bao gồm nâng cao hiệu quả của các quy trình kinh doanh và quản lý địa điểm hoặc tòa nhà của bạn.

https://anhdao.com.vn/
https://anhdao.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *