Links Phần Mềm Chấm Công Kiểm soát ZKTECO

Links Phần Mềm Chấm Công Kiểm soát ZKTECO

Giới thiệu

Link Download

1) Phần mềm chấm công tiếng anh ZKTeco Time V5
2) Phần mềm chấm công kiểm soát tiếng anh ZKTeco 3.5
3) Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZK Time V5


XEM VIDEO CÁCH HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *