Phụ kiện kiểm soát ra vào

Giảm giá!

Phụ kiện kiểm soát ra vào

Giá đỡ chữ ZL cho khóa nam châm điện tử

550.000
Giảm giá!

Phụ kiện kiểm soát ra vào

Khoá cửa điện từ Yli YM-280LED

1.090.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

Nút nhấn exit ABK-P1A

275.000
Giảm giá!

Phụ kiện kiểm soát ra vào

Nút nhấn exit ABK-P2A

295.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

Nút thoát khẩn PRO-BG – Break Glass

295.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

PRO-01200M – Electromagnetic Lock (1200 lbs)

2.396.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

PRO-0300M – Electromagnetic Lock (300 lbs)

650.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

PRO-0600DB – Electromagnetic Double Lock (600 lbs)

2.396.000
Giảm giá!

Phụ kiện kiểm soát ra vào

PRO-0600M – Electromagnetic Lock (600 lbs)

950.000
Giảm giá!

Phụ kiện kiểm soát ra vào

REMOTE CONTROL – Nút nhấn mở exit từ xa

478.000

Phụ kiện kiểm soát ra vào

RIM – Khóa điện chuyên dùng cho cửa Cổng

Liên hệ