Category Archives: Download Phần Mềm Chấm Công

Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tầng thang máy Chiyu – Semac

Hướng dẫn sử dụng phần mềm phân tầng thang máy Chiyu – Semac Giới thiệu Link Download 1) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Semac Seach V1.5 2) Links Phần mềm Semac Seach V1.5 3) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOMAC – BAO GỒM SQL CÓ SẴN 4) Links PHẦN MỀM SOMAC – BAO […]

Links Phần Mềm Chấm Công Kiểm soát ZKTECO

Links Phần Mềm Chấm Công Kiểm soát ZKTECO Giới thiệu Link Download 1) Phần mềm chấm công tiếng anh ZKTeco Time V5 2) Phần mềm chấm công kiểm soát tiếng anh ZKTeco 3.5 3) Hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công ZK Time V5 XEM VIDEO CÁCH HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Links Download Phần mềm chấm công MITA – PRO

Links Download Phần mềm chấm công MITA – PRO Giới thiệu Link Download 1) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Mita và Tita (Hình ảnh) 2) Phần Mềm Mita V5.2 3) Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Mita Pro V.2015 4) File cài đặt Phần Mềm MITA PRO V.2015 XEM VIDEO CÁCH HƯỚNG […]

Links Phần mềm chấm công Wise Eye On 39

Hướng dẫn cài đặt phần mềm chấm công Wise Eye On 39 Giới thiệu Link Download 1) Hướng dẫn sử dụng (Hình ảnh) 2) Hướng dẫn sử dụng bằng File – Pdf 3) File cài đặt Phần Mềm Wise Eye On 39 4) DATA BASE SQL Phần mềm Wise Eye On 39 5) SQL 2012 […]